• REGLER

  1.Allmänt

  2.Tävling

  3.Tvådagarstävling

  4.Anmälan

  5.Fotografering

  6.Fångster och inrapportering

  7.Tillåtna fiskesätt

  8.Säkerhet

  9.Schema och tider

  10.Övrigt

   

  1. Allmänt

   

  1:1 - Överträdelser innebär diskvalificering.

  Om deltagare bryter mot reglerna kan tävlingsledningen enhälligt besluta om diskvalificering och

  utesluta teamet. Diskvalificeringen gäller i alla tävlingar anordnade av SPT under ett år från

  tävlingsdatum. Diskvalificering går ej att överklaga.

  Om misstänkt fusk eller bedrägeri skulle ske under deltävlingarna ska det omgående

  rapporteras till tävlingsledningen. Det misstänka fusket ska dokumenteras i form av bild- eller

  filmdokumentation. Då tävlingsledningen behöver dokumentation som styrker det påstådda fusket för

  att kunna ta beslut.

   

  Beslut om diskvalificering tas per tävlingsdag och ärendet avslutas på plats samma dag.

   

  1:2 - Gemensam start

  Gemensam start gäller för samtliga deltagande team. Det är inte tillåtet att åka till annan plats där

  båten ligger och börja fiska där eller att ta upp båten och ”traila” efter start och åka till annat vatten än

  det för dagen är tävlingsvatten. Detta p.g.a av att ”lika-för-alla” är regeln som gäller. För att vara

  godkänd för start krävs att startnummer är synligt placerat på motorn på båten, samt synligt på trailern

  och bilen.

   

  2. Tävling

   

  2:1 - Totallängd beräknas på de 5 längsta abborrarna

  De 5st längsta abborrarna kommer att räknas till slutresultatet för ett team. Om teamet fångar fler än 5st

  så räknas fortfarande bara de fem längsta till totallängden. Teamen räknar ihop fiskar från båda

  dagarna.

  Om det skulle vara att två eller fler lag har samma totallängd vid avslutad tävling, kommer den längsta

  registrerade abborren att agera som ”kickerfisk” dvs det lag som har den längsta abborren vinner.

  Detta kan upprepas fram till att det går att skilja lagen emellan.

   

  2.2 – Kontrollanter

  Arrangören har rätten att tillhandahålla med kontrollanter, arrangören har

  dessutom befogenhet att placera kontrollanterna i valfria båtar under tävlingsdagen.

  Har ett team en kontrollant med i sin båt, får man vara beredd på att bli intervjuad och fotograferad.

  Även team utan kontrollant får vara beredda på flygande kontroll, fotografering och intervju under

  tävlingens gång. Materialet kommer att användas i marknadsföringssyfte för Swedish Perch

  Tournament och deras samarbetspartners.

  Kontrollantbåt/båtar finns på vattnet under tävlingsdagarna, de har rätt att kontakta teamen under

  tävling och fotografera, intervjua och göra stickprov i båtarna.

   

  3. Tvådagarsstävling

   

  3:1 – Nytt för i år är att det är tvådagarstävlingar, utan cupsammanställning.

  Det betyder att lördag och söndag räknas som en tävling. Dvs. teamen räknar ihop fiskar från båda

  dagarna och pris i totalen delas ut den sista dagen. För att kunna vinna krävs deltagande båda

  fiskedagarna.

   

  3:2 - Vinst

  Det lag som har deltagit båda dagarna och fått i hop flest antal centimeter abborre under båda

  dagarna vinner tävlingen, presenteras ca 15.45 söndag. Priser kommer delas ut efter första dagen

  också. Till exempel för längsta abborren dag ett. Vinnarna från dag ett presenteras under den

  gemensamma sammankomsten lördag em/kväll.

   

  3:3 - Tävlingens tider

  Lördag 08.00-16.00 Incheckning 06.30-07.30, Kaptensmöte 07.30. Inlämning av rengjord mätbräda

  senast 16.30 till tävlingsledningen i hamn. Prisutdelning för dagen ca 18.00 under gemensam

  sammankomst.

  Söndag 07.00-15.00 Incheckning 05.30-06.30 Kaptensmöte 06.30. Inlämning av rengjord måttbräda

  senast 15.30 till tävlingsledningen i hamn. Prisutdelning sker direkt efter avslutad tävling, ca 15.45.

   

  4. - Anmälan

   

  4:1 - Anmälan

  Anmälan sker via anmälan på www.spt.nu . Endast anmälan räcker inte för att säkra sin plats i tävlingen,

  anmälningsavgift måste även betalas för att anmälan ska vara godkänd.

   

  4:2 - Anmälningsavgift

  Anmälningsavgift 2000kr/team

  Middag/sammankomst lördag ingår i anmälningsavgiften för dom 40 första teamen.

  Anmälan görs på https://www.fishy.nu/contest/119/?show=signup

   

  4:3 - Team och antal deltagare

  Varje team ska ha båt och bestå av 2 till 3 st medlemmar.

   

  4:4 - Alla deltagare ska anmälas med fullständigt och korrekt namn

  Det namn som anges i anmälan skall motsvara det på er legitimation för eventuell kontroll kan komma

  att utföras av tävlingsledningen i samband med tävlingsdagen. Krav för att få delta är medlemskap hos

  Sportfiskarna för alla i teamet.

   

  4:5 - Byte av teamnamn

  Byte av teamnamn är tillåtet fram till 5 dagar för tävlingsstart.

   

  4:6 – Byte av deltagare

  Inför tävling får man byta ut lagmedlemmar.

  Detta får ske senast 24 timmar innan tävlingsstart. Får en teammedlem förhinder senare än 24 timmar

  innan start så får denne inte ersättas.

  Det är ok för tvåmannalag att lägga till en deltagare fram till 24 timmar innan tävlingsstart.

   

  4:7 - Betalning

  Betalning sker vid anmälan på https://www.fishy.nu/contest/119/?show=signup

   

  4:8 - Incheckning före tävling

  Teamet anmäler sig vid incheckningsplatsen på tävlingsdagen.

  När incheckningen är genomförd betyder det att teamet har accepterat tävlingsreglerna. Tider som

  gäller för incheckning är 06:30-07:30 lördag och 05.30-06.30 söndag.

  Team som inte har checkat in innan 07:30 respektive 06.30 blir strukna från tävlingen och får inte

  medverka.

   

  5. - Fotografering

   

  5:1 – Fishy tävlingsapp

  Samtliga rapporteringar sker via Fishy-appen. Två bilder krävs för en godkänd rapportering, en

  mätbild på fisken och en poseringsbild.

  Mobiltelefonens kamera är det enda tillåtna kameran under tävlingarna.

   

  För information och länk till appen använd följande: https://www.fishy.nu/contest/119/?show=signup

   

  Samtliga deltagande lag MÅSTE använda appen för registrering och deltagande i Swedish Perch

  Tournament Autumn edition!

   

  5:2 - Uppvisning av foton

  Teamen ansvarar för att foton som har registrerats för deltävlingen finns tillgängliga och skall uppvisas

  vid behov efter eventuellt teknikstrul med rapporteringen, vid protester eller där tävlande lag och

  tävlingsledning inte är överens om den registrerade totallängden. Spar alltså foton på fiskar i telefonen

  också, inte bara i appen.

   

  5:3 - Fotografering av fångst

  Fisken ska fotograferas mot tävlingens mätbräda, bilden ska följa dessa steg för att kunna godkännas

  och registreras:

   Fiskens mun ska tydligt vara placerat mot 0 på mätbrädan och stjärtfenan placeras mot de

  större talet

   Endast en hand får placeras på fisken vid mätning, fiskens ”färgtäckning” med avseende på

  ränderna och fenor ska synas tydligt.

   Stjärtspolen får ej vidröras

   Fångster där bilderna inte går att verifiera stryks ur tävlingen.

   

  5:4 - Bildmaterial

  När ni lämnar in fångstbilder ger ni arrangören rätt att använda dom i marknadsföringssyfte.

   

  6. - Fångster och inrapportering

   

  6:1 - Alla fångster ska vara catch & release

  Fisken ska tillbaka i vattnet omedelbart efter att mätning och fotografering är avklarat, detta för att

  utsätta fisken för minsta möjliga påfrestning. Vi ser helst att gummerad håv används dessutom.

  Huggkrok är inte tillåtet!

  NO RELEASE, NO GLORY

   

  6:2 - Minimigräns är 25 cm

  Fiskar under 25cm är inte tävlingsfiskar, så jaga större.

   

  6:3 - Fiskarna mäts i hela cm

  Vi accepterar inte halvcentimeter, bara hela centimeter. Stjärtfenan ska nudda strecket för att räknas

  uppåt. Återfångst godkänns inte!

   

  7. - Tillåtna fiskesätt

  7:1 - Endast spinn & haspel är tillåtet

  Vi tillåter inte levande eller dött bete, mete, trolling eller långrev. Drifting är endast tillåtet med vevande

  rulle.

   

  7:2 - Endast ett aktivt spö per deltagare

  Man får givetvis ha med sig flera spön men får endast använda ett åt gången.

   

   

  7.3 Fisksump

  Det är tillåtet att ”sumpa” fisken under tävlingarna. Detta för att minimera att fisken stressas och hålla

  den lugn. Dock får fisken endast sumpas under en timmes tid.

   

  8. - Säkerhet

   

  8:1 - Allt deltagande sker på egen risk

  Arrangören är utan ansvar för olycka och skador på person och utrustning som kan drabba deltagarna

  under tävlingen och i samband med tävlingen, detta innefattar även 3:e part. I och med incheckning

  godkänner teamkaptenen detta för sitt teams räkning.

   

  8:2 - Nykterhet

  Alla deltagare ska vara nyktra under samtliga tävlingsmoment. Deltagare som uppträder onyktert

  kommer att ifrågasättas och kan orsaka att hela teamet diskvalificeras. Beslut tas på plats samma

  dag.

   

  8:3 - Självkontroll

  Mobiltelefoner samt säkerhetsutrustning skall själv kontrolleras. Icke godkänd säkerhetsutrustning

  leder till att teamet inte får delta i tävlingen så var noga med utrustningen.

   

  8:4 - Flytplagg

  Fungerande flytväst eller flytoverall ska bäras under hela tävlingen. Vid landstigning går det bra att ta

  av detta. Alla flytplagg skall visas upp för tävlingsledningen innan start. Om en teammedlem inte bär

  flytplagg eller motsvarande diskvalificeras hela teamet.

   

  8:5 - Dödmansgrepp

  På de motorer som har detta, så är laget ansvariga att detta fungerar och används under tävlingen.

   

  8:6 - Avståndet mellan båtarna

  Avståndet mellan båtarna ska vid fiske vara minst 100 meter. Så respektera varandra ute på vattnet.

  Vid problem eller konflikt angående denna punkt så gäller regel 1:1.

   

  9. Schema & tider

   

   

  Samling och tävlingsstart sker vid utsatt tid och plats för aktuell deltävling. Registrering av lag skall ske

  senast 07:30 lördag och 06.30 söndag på plats till tävlingsledningen.

  Kaptensmöte sker 07:30 lördag och 06.30 söndag, (endast en person ur teamet) där tävlingsledning

  informerar om nödvändig information.

   

  Gemensam starttid lördag är 08:00 och söndag kl 07.00 och då ska alla båtar ligga i tävlingsvattnet.

  Tävlingsledningen vill att båtar som har de största motorerna placerar sig längst fram. Det för att

  minimera risken av att det blir trångt i vattnet och att det blir många omkörningar på en kort sträcka i

  samband med starten.

   

  9:2 - Prisutdelning

  Prisutdelningen sker direkt efter att tävlingen är avslutad och sammanställd ca. 15.45 på söndagen.

   

  9.3 – Dispens vid målgång¨

  Det kan uppstå oförutsedda incidenter under tävlingens gång. Om detta uppstår måste

  tävlingsledningen informeras omgående och där varje fall kommer att bedömas individuellt. Ett

  godkännande krävs av tävlingsledningen annars så tillämpas regel ”9:4 – Slut & sen ankomst”

   

  9:4 – Deltävlingens slut & sen ankomst

  Tävlingen är slut 16:00 dag ett och kl 15.00 dag två, söndag. Alla båtar ska vara tillbaka vid mål

  senast 16.30 respektive 15.30 och meddela tävlingsledningen om detta genom att lämna in rengjord

  måttbräda.

  Förlorad måttbräda debiteras med 500:-

   

  9:5 - Provfiske innan tävling

  Provfiska gärna innan tävlingen. Vi har inga förbud mot det. Det är ju kul att fiska.

   

  10. Övrigt

   

  10:1 - Vinstskatt

  Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

   

  10:2 - Ingen återbetalning

  Betalningen är bindande och återbetalas ej.