• REGLER TILL SWEDISH PERCH TOURNAMENT 2022

  Förklaring för godkända fångster vid inrapportering, under bilderna finns samtliga regler i textform.

  broken image
 • REGLER

   


  1.Allmänt
  2.Deltävling
  3.Cup & poäng
  4.Anmälan
  5.Fotografering
  6.Fångster och inrapportering
  7.Tillåtna fiskesätt
  8.Säkerhet
  9.Schema och tider
  10.Övrigt

  1. Allmänt

  1:1 - Överträdelser innebär diskvalificering

  Om deltagare bryter mot reglerna kan tävlingsledningen enhälligt besluta om diskvalificering och utesluta teamet. Diskvalificeringen gäller både i deltävlingen och cupen. Diskvalificering går ej att överklaga.

  Om misstänkt fusk eller bedrägeri skulle ske under deltävlingarna ska det omgående rapporteras till tävlingsledningen. Det misstänka fusket ska dokumenteras i form av bild- eller filmdokumentation. Då tävlingsledningen behöver dokumentation som styrker det påstådda fusket för att kunna ta beslut.

   

  Beslut om diskvalificering tas per tävlingsdag och ärendet avslutas på plats samma dag.

  1:2 - Gemensam start
  Gemensam start gäller för samtliga deltagande team. Det är inte tillåtet att åka till annan plats där båten ligger och börja fiska där eller att ta upp båten och ”traila” efter start och åka till annat vatten än det för dagen är tävlingsvatten. Detta p.g.a av att ”lika-för-alla” är regeln som gäller.

  2. Deltävling

  2:1 - Totallängd beräknas på de 5 längsta abborrarna

  De 5st längsta abborrarna kommer att räknas till slutresultatet för ett team. Om teamet fångar fler än så räknas fortfarande bara de fem längsta till totallängden.

  Om det skulle vara att två eller fler lag har samma totallängd vid avslutad deltävling, kommer den längsta registrerade abborren att agera som ”kickerfisk” dvs det lag som har den längsta abborren vinner. Detta kan upprepas fram till att det går att skilja lagen emellan.

   

  2.2 – Kontrollanter
  Arrangören har rätten att tillhandahålla med kontrollanter till respektive deltävling, arrangören har dessutom befogenhet att placera kontrollanterna i valfria båtar under tävlingsdagen.

  Har ett team en kontrollant med i sin båt, får man vara beredd på att bli intervjuad och fotograferad. Materialet kommer att användas i marknadsföringssyfte för Swedish Perch Tournament.

  3. Cup & poäng

  3:1 - Cup

  Cupen består av 4 deltävlingar på olika platser i Sverige.

  3:2 - Cupvinst
  Det lag som har flest poäng efter alla deltävlingar är genomförda vinner den cupen. Som mest kan lagen tillgodoräkna de insamlade poängen från 3 st deltävlingar, vilket ger att den högsta möjliga poängen för cupen är totalt 60 poäng. * skulle fler lag få samma poäng se punkt 3.3A

  3.3 - Vid lika poängställning efter avslutad tour
  Då gäller följande steg enligt stegen A, B och C, se nedan:

  A) Vid lika totalpoäng mellan två och flera lag kommer den 4e deltävlingen att räknas in till slutpoängen. Det erhållna placeringen från den 4e deltävlingen kommer att generera extra poäng till sluttabellen. Detta för att premiera alla de deltagande lag som ställer upp i samtliga deltävlingar.

  B) Om poängställningen fortfarande är densamma efter 3.3 A, kommer det ett särskiljas genom att jämföra respektives lags längsta fisk som har registrerats i cupen. Detta kan upprepas ända upp till det går att skilja lagen åt.

  C) Är det fortfarande lika poäng så återstår "prickkastning" enligt suddenregler. Info fås om detta moment uppstår.

  3:4 - Poäng
  Alla lag som deltar i deltävlingarna får minst 1 cup-poäng. Är ett team med i samtliga deltävlingar får laget minst 3 cup-poäng (se punkt 3.2).

  Enligt nedanstående tabell beskrivs hur poängsystemet är uppbyggt per deltävling.

  1:a = 20 poäng
  2:a = 17 poäng
  3:e= 15 poäng
  4:e = 13 poäng
  5:e = 11 poäng
  6:e = 9 poäng
  7:e = 7 poäng
  8:e = 5 poäng
  9:e = 4 poäng
  10:e = 3 poäng
  11:e = 2 poäng
  12:e – 50:e = 1 poäng

  4. - Anmälan

  4:1 - Anmälan

   

  Nytt för i år så sker all anmälan via Fishy Contest Manager
  Detta är i samarbeta med FishEco och IFiske. Anmälan görs via www.fishy.nu


  4:2 - Anmälningsavgift
  Anmälningsavgift per lag och tävling är 1000kr.

  4:3 - Team och antal deltagare
  Varje team ska ha båt och består av mellan 2 till 3st medlemmar.

  4:4 - Alla deltagare ska anmälas med fullständigt och korrekt namn
  Det namn som anges i anmälan skall motsvara det på er legitimation för eventuell kontroll kan komma att utföras av tävlingsledningen i samband med tävlingsdagen.

  4:5 - Byte av teamnamn
  Byte av teamnamn är tillåtet fram till lagets första deltagande i cupen. Namnbyte får endast ske en gång under cupens genomförande.

  4:6 – Byte av deltagare
  Inför varje deltävling får man byta ut en lagmedlem. Se enligt nedanstående krav.

  • 2-mannalag: I ett 2-mannalag måste alltid minst 1 st från originalanmälan delta.

  • 3-mannalag: I ett 3-mannalag måste alltid minst 2 st från originalanmälan delta.

  4:7 - Betalning
  Anmälan och betalning görs på www.fishy.nu under respektive deltävling.

  4:8 - Incheckning före tävling
  Teamet anmäler sig vid incheckningsplatsen på tävlingsdagen.
  När incheckningen är genomförd betyder det att teamet har accepterat tävlingsreglerna., tider som gäller för incheckning är 06:30-07:45.

  Team som inte har checkat in innan 07:45 blir strukna från tävlingen och får inte medverka.

  5. - Fotografering

  5:1 - Fishy Live tävlingsapp
  Samtliga rapporteringar sker via FISHY LIVE appen. Två bilder krävs för en godkänd rapportering, en mätbild på fisken och en poseringsbild.
  Mobiltelefonens kamera är det enda tillåtna kameran under tävlingarna.

   

  För information och länk till appen använda följande: https://www.fishy.nu/index.php/app.

   

  Samtliga deltagande lag MÅSTE använda appen för registrering och deltagande i Swedish Perch Tournament.

   
  5:2 - Uppvisning av foton
  Teamen ansvarar för att foton som har registrerats för deltävlingen finns tillgängliga och skall uppvisas vid behov efter eventuellt teknikstrul med rapporteringen, vid protester eller där tävlande lag och tävlingsledning inte är överens om den registrerade totallängden.

  5:3 - Fotografering av fångst
  Fisken ska fotograferas mot tävlingens mätbräda, bilden ska följa dessa steg för att kunna godkännas och registreras:

  • Fiskens mun ska tydligt vara placerat mot 0 på mätbrädan och stjärtfenan placeras mot de större talet

  • Endast en hand får placeras på fisken vid mätning, fiskens ”färgtäckning” med avseende på ränderna och fenor ska synas tydligt.

  • Stjärtspolen får ej vidröras

  • Fångster där bilderna inte går att verifiera stryks ur tävlingen.

  5:4 - Bildmaterial
  När ni lämnar in fångstbilder ger ni arrangören rätt att använda dom i marknadsföringssyfte.

   

  6. - Fångster och inrapportering

  6:1 - Alla fångster ska vara catch & release

  Fisken ska tillbaka i vattnet omedelbart efter att mätning och fotografering är avklarat, detta för att utsätta fisken för minsta möjliga påfrestning. Vi ser helst att gummerad håv används dessutom.

  NO RELEASE, NO GLORY

  6:2 - Minimigräns är 25 cm
  Fiskar under 25cm är inte tävlingsfiskar, så jaga större.

  6:3 - Fiskarna mäts i hela cm
  Vi accepterar inte halvcentimeter, bara hela centimeter. Stjärtfenan ska nudda strecket för att räknas uppåt.

   

  7. - Tillåtna fiskesätt

  7:1 - Endast spinn & haspel är tillåtet
  Vi tillåter inte levande eller dött bete, mete, trolling eller långrev. Drifting är endast tillåtet med vevande rulle.

  7:2 - Endast ett aktivt spö per deltagare
  Man får givetvis ha med sig flera spön men får endast använda ett åt gången.

   

  7.3 Fisksump
  Det är tillåtet att ”sumpa” fisken under tävlingarna. Detta för att minimera att fisken stressas och hålla den lugn. Dock får fisken endast sumpas under en timmes tid.

  8. - Säkerhet

  8:1 - Allt deltagande sker på egen risk

  Arrangören är utan ansvar för olycka och skador på person och utrustning som kan drabba deltagarna under tävlingen och i samband med tävlingen, detta innefattar även 3:e part. I och med incheckning godkänner teamkaptenen detta för sitt teams räkning.

  8:2 - Nykterhet
  Alla deltagare ska vara nyktra under samtliga tävlingsmoment. Deltagare som uppträder onyktert kommer att ifrågasättas och kan orsaka att hela teamet diskvalificeras. Beslut tas på plats samma dag.

  8:3 - Självkontroll
  Mobiltelefoner samt säkerhetsutrustning skall själv kontrolleras. Icke godkänd säkerhetsutrustning leder till att teamet inte får delta i tävlingen så var noga med utrustningen.

  8:4 - Flytplagg
  Fungerande flytväst eller flytoverall ska bäras under hela tävlingen. Vid landstigning går det bra att ta av detta. Alla flytplagg skall visas upp för tävlingsledningen innan start. Om en teammedlem inte bär flytplagg eller motsvarande diskvalificeras hela teamet.

  8:5 - Dödmansgrepp
  På de motorer som har detta, så är laget ansvariga att detta fungerar och används under tävlingen.

  8:6 - Avståndet mellan båtarna
  Avståndet mellan båtarna ska vara minst 2 kastlängder, ungefär 40-50 meter. Så respektera varandra ute på vattnet. Vid problem eller konflikt angående denna punkt så gäller regel 1:1.

  9. Schema & tider

  9:1 - Samling och start

  Samling och tävlingsstart sker vid utsatt tid och plats för aktuell deltävling. Registrering av lag skall ske senast 07:40 på plats till tävlingsledningen.

  Kaptens möte sker 07:45, där tävlingsledning informerar om nödvändig information.

   

  Gemensam start är 08:00 och då ska alla båtar ligga i tävlingsvattnet. Tävlingsledningen vill att båtar som har de största motorerna placerar sig längst fram. Det för att minimera risken av att det blir trångt i vattnet och att det blir många omkörningar på en kort sträcka i samband med starten.

  9:2 - Prisutdelning
  Prisutdelningen sker direkt efter att tävlingen är avslutad och sammanställd ca. 16:45.
  I samband med COVID-19 pandemin har arrangören möjlighet att informera deltagande lagen om placeringar via hemsidan www.spt.nu.
  Detta för att minska folksamlingar och spridning.

   

  9.3 – Dispens vid målgång¨

  Det kan uppstå oförutsedda incidenter under tävlingens gång. Om detta uppstår måste tävlingsledningen informeras omgående och där varje fall kommer att bedömas individuellt. Ett godkännande krävs av tävlingsledningen annars så tillämpas regel ”9:4 – Slut & sen ankomst”

  9:4 – Deltävlingens slut & sen ankomst
  Tävlingen är slut 16:00, alla båtar ska vara tillbaka vid mål och meddela tävlingsledningen om detta.

  Båtar som anländer efter 16:00 kommer att straffas. Varje minut som passerar 16:00 kommer att resultera i en tappad placering. Exempel: 10 minuter sena = 10st tappade placeringar i deltävlingen.

  9:5 - Provfiske innan tävling
  Provfiska gärna innan tävlingen. Vi har inga förbud mot det. Det är ju kul att fiska.

  10. Övrigt

  10:1 - Vinstskatt

  Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

  10:2 - Ingen återbetalning
  Betalningen är bindande och återbetalas ej.