Return to site

Vad är ett fiskekort?

Många ställer sig frågande om det finns eller krävs ett fiskekort för att fiska där de vill. Men många ser det bara som en extra utgift utan vetskapen om vad det faktiskt innebär med att ha ett giltigt fiskekort.

 

Här nedan ska vi försöka klargöra det lite och informera er om det!

Vad är ett fiskekort?

I Sverige är fiskerätten i sjöar och vattendrag, enskilt ägda och tillhör till en fastighetsägare. För att kunna få lov och dessutom möjligheten till att fiska i dessa vatten krävs det ett fiskekort. Alla typer av ett fiskekort, är ett personligt avtal mellan dig och den som äger fiskerätten. Detta ger där i sin tur dig rätten att fiska under en begränsad tidsperiod kopplat till ett visst vattenområde.

Vid en kontroll kommer det att krävas att du legitimera dig och uppvisar ett införskaffat fiskekort i anslutning till ditt fiske.

I följande vatten såsom Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fisket med handredskap fritt även på enskilt vatten och inget fiskekort erfordras.

Till skillnad från jakt, krävs det i Sverige ingen generell "licens" eller annan typ av utbildning för att få kunna utöva sportfiske.

En bra start för dig som är intresserad börja sportfiska är att läsa broschyren "Fiske i Sverige" som har getts ut av Naturvårdsverket och Sportfiskarna.

Lokala regler gäller och förekommer, det är därför viktigt för dig som enskild person att veta om ett fiskekort ger dig för rätt att fiska vad som helst och hur som helst. Med alla fiskekort följer mer eller mindre detaljerade lokala fiskeregler. Reglerna kan exempelvis avse fredade fiskarter, minimimått på fångad fisk eller fredningstider och fredningsområden för någon fiskart.

Enkelt beskrivet går det att förklara att ett fiskekort är ett sätt för dig som sportfiskare köper sig rätten att fiska under en begränsad tid. Fisket som sker i enskilda vatten tillhör fastighetsägaren (1993:787). Den som inte har fiskerätt med stöd av en fastighet, måste därför skaffa sig denna rätt genom att exempelvis köpa fiskekort eller genom att teckna en annan form av nyttjanderättsavtal, t.ex. ett arrende.

För mer information läst på ifiske.se

Skitfiske på er allihopa!
/ SPT Crew